P O Z V Á N K A

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (ÚZVV UNIZA) v spolupráci

s Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline  (ÚSI UNIZA)

a s Európskou asociáciou pre výskum a analýzu dopravných nehôd - Slovensko (EVU - Slovensko) Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu

 „Forenzná činnosť v cestnej doprave.“

 

Dátum konania: 22.4.2017  

Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, Veľký diel, aula DATALAN (BG2A1)

Účastnícky poplatok: člen EVU SR = 40,- €   nečlen = 90,- €

(uvedený poplatok zahŕňa konferenčné predmety, zborník v elektronickej forme, prezentácie v elektronickej forme, obed, občerstvenie).

Odborný garant konferencie a predseda vedeckého výboru:

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

Témy konferencie:

  • Aktuálne informácie o znaleckej činnosti
  • Analýza dopravných nehôd
  • Ohodnocovanie vozidiel
  • Problematika poisťovacích podvodov
  • Technický stav vozidiel

Predbežný zoznam prednášateľov:

Ing. Ľubomír BIELIK – GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s.

Dipl. - Ing. Klaus - Dieter Brösdorf, PhD. - znalec, Švajčiarsko

Ing. Tomáš Coufal, Ph.D. - ÚSI Brno, ČR

JUDr. Ján Dankovčík – Ministerstvo spravodlivosti SR

Ing. Rastislav Jurina, PhD. - Expert Group, k.s.

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. - ÚZVV UNIZA, ÚSI UNIZA

doc. Ing. Pavol Kohút, PhD. – ÚZVV UNIZA, ÚSI UNIZA

Ing. Eduard Kolla, PhD. - ÚZVV UNIZA, ÚSI UNIZA

Ing. Juraj Korbeľ – SLOVDEKRA, s.r.o.

Ing. Tomáš Korbeľ – SLOVDEKRA, s.r.o.

Ing. Tibor Kubjatko, PhD. - ÚZVV UNIZA

Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D.  – znalec, ČR

Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. - ÚSI Brno, ČR

Ing. Miroslav TomAška - ÚSI  UNIZA

Ing. Peter Vertaľ, Ph.D. - ÚZVV UNIZA, ÚSI UNIZA


Organizačné pokyny:

Registrácia účastníkov: 7,30 hod. - 9,00 hod.

Doba trvania konferencie: 9, 00 hod. – 18,00 hod.

Stravovanie je zabezpečené v priestoroch Novej Menzy ŽU v Žiline.

Vyplnenú záväznú prihlášku prosím zašlite na e-mailovú adresu ludmila.macurova@usi.sk najneskôr do 18.04.2017.

Kontakt

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania
Ul. 1. mája 32, 010 26  Žilina
Telefón: 041/513 6913
Fax: 041/525 3831

GPS:  49.2243067N, 18.7496869E

© 2017 Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

Search