sekretariát

Oľga PERĎOCHOVÁ         041 / 513 69 01
Ing. Katarína MALINOVÁ  041 / 513 69 21
Sekcia vzdelávania

Ing. Tibor KUBJATKO, PhD.        041 / 513 69 09
Ing. Marcel HRUBÁ                     041 / 513 69 04
doc. Ing. Pavol KOHÚT, PhD.       041 / 513 69 47
doc. Ing. Ján PODHORSKÝ, PhD. 041 / 513 69 32
Ing. Marián VYPARINA, PhD.      041 / 513 69 39
Sekcia výskumu

Ing. Eduard KOLLA, PhD, vedúci sekcie   041 / 513 69 10
Ing. Ľudmila MACUROVÁ, PhD.               041 / 513 69 13
Ing. Ivan DREVENÝ, PhD.                       041 / 513 69 03
Ing. Peter VERTAĽ, PhD.                         041 / 513 69 12
Ing. Marián HRUBIZNA, PhD.                  041 / 513 69 08
Ing. Tatiana ŠAJTLAVOVÁ                       041 / 513 69 20
Ing. Igor DIRNBACH                              041 / 513 69 06
Ing. Jovián NOVOTNÝ                            041 / 513 69 07
Ing. Eva ADAMIKOVÁ

Kontakt

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania
Ul. 1. mája 32, 010 26  Žilina
Telefón: 041/513 6913
Fax: 041/525 3831

GPS:  49.2243067N, 18.7496869E

© 2017 Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

Search