Nárazové skúšky

Kaskády 2015 (v spolupráci s IB Weyde, znaleckou organizáciou Expertgroup, a spoločnosťou Slovdekra): hlavné zameranie testov – problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom a chodcom špecifických telesných rozmerov.
Žilina 2014 (v spolupráci s IB Weyde a spoločnosťou RBR): hlavné zameranie testov – validácia systému CDR/EDR pre účely analýzy dopravných nehôd.
Krpáčovo 2014 (v spolupráci s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky): hlavné zameranie testov –problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom relatívne modernej konštrukcie a chodcom.
Šaľa 2013 (v spolupráci s IB Weyde, spoločnosťou FERMO a znaleckou organizáciou Expertgroup): hlavné zameranie testov - problematika dopravných nehôd medzi cestným vozidlom kategórie MPV a chodcom, problematika dopravných nehôd medzi autobusom a chodcom.
Žilina 2012: hlavné zameranie testov – nárazové skúšky pre potreby získania hodnôt vstupných a kontrolných veličín výpočtu rázu (koeficient reštitúcie, hodnota EES).
Šaľa 2010 (v spolupráci s IB Weyde, spoločnosťou FERMO, znaleckou organizáciou Expertgroup a spoločnosťou DSD Linz): hlavné zameranie testov – problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom a autobusom, problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom a chodcom (špecifiká zrážok s čiastočným prekrytím), problematika dopravných nehôd medzi autobusom a chodcom.
Piešťany 2009 (v spolupráci s IB Weyde) : hlavné zameranie testov - problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom a  detským cyklistom, problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom a chodcom (špecifiká zrážok s čiastočným prekrytím), problematika dopravných nehôd medzi cyklistom a chodcom.
Autosalón Bratislava 2008 (v spolupráci s DSD Linz) : hlavné zameranie testov - problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom a  detským chodcom a cyklistom, kinematika detského pasažiera pri čelnom náraze osobného automobilu.
Vlčkovce 2005 / EVU 2005 : hlavné zameranie testov – problematika dopravných nehôd s prevrátením pri vysokej rýchlosti, problematika posádky.
Vlčkovce 2002 : hlavné zameranie testov – problematika dopravných nehôd s prevrátením pri vysokej rýchlosti, problematika posádky.
Pezinok 2002 (v spolupráci s DSD Linz): hlavné zameranie testov – problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom a chodcom.
Piešťany 2001 (v spolupráci s DSD Linz): hlavné zameranie testov – problematika dopravných nehôd s prevrátením pri vysokej rýchlosti, problematika posádky.
Piešťany 2000 jeseň (v spolupráci s DSD Linz): hlavné zameranie testov – problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom a chodcom.
Piešťany 2000 jar (v spolupráci s DSD Linz): hlavné zameranie testov – problematika zrážok medzi osobnými automobilmi.
Piešťany 1999 jeseň (v spolupráci s DSD Linz): hlavné zameranie testov – problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom a chodcom, problematika zrážok medzi osobnými automobilmi, problematika dopravných nehôd s prevrátením, problematika posádky.
Piešťany 1999 jar (v spolupráci s DSD Linz): hlavné zameranie testov – problematika dopravných nehôd s prevrátením, problematika posádky.
Dolný Hričov 1997 / EVU 1997 (v spolupráci s DSD Linz): hlavné zameranie testov  – problematika dopravných nehôd medzi motocyklom a osobným automobilom.

Kontakt

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania
Ul. 1. mája 32, 010 26  Žilina
Telefón: 041/513 6913
Fax: 041/525 3831

GPS:  49.2243067N, 18.7496869E

© 2017 Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

Search