sekretariát

Oľga PERĎOCHOVÁ         
041 / 513 69 01

Ing. Katarína MALINOVÁ  
041 / 513 69 21
Sekcia vzdelávania

Ing. Tibor KUBJATKO, PhD. , vedúci sekcie       
041 / 513 69 09


doc. Ing. Pavol KOHÚT, PhD.       
041 / 513 69 47


doc. Ing. Ján PODHORSKÝ, PhD. 
041 / 513 69 32


Ing. Marián VYPARINA, PhD.      
041 / 513 69 39
Sekcia výskumu

Ing. Eduard KOLLA, PhD, vedúci sekcie   
041 / 513 69 10

Ing. Ľudmila MACUROVÁ, PhD.             
041 / 513 69 13

Ing. Ivan DREVENÝ, PhD.                       
041 / 513 69 03

Ing. Peter VERTAĽ, PhD.                         
041 / 513 69 12

Ing. Marián HRUBIZNA, PhD.                  
041 / 513 69 08

Ing. Igor DIRNBACH                              
041 / 513 69 06

Ing. Jovián NOVOTNÝ                           
041 / 513 69 07

Ing. Eva ADAMIKOVÁ

Kontakt

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania
Ul. 1. mája 32, 010 26  Žilina
Telefón: 041/513 6913
Fax: 041/525 3831

GPS:  49.2243067N, 18.7496869E

© 2017 Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

Search