Národné projekty

MINIMAX 3E -  Využitie spôsobilosti a výkonnosti procesov a rozmerových tolerancií výrobkov pri riadení spotreby materiálu a súvisiacich ekonomických, energetických a ekologických dôsledkov:

Grantová agentúra    Vedecká grantová agentúra (VEGA)
Číslo    1/0904/16
Žiadateľská org.    Ústav materiálov, Hutnícka fakulta TU v Košiciach; SjF TU v Košiciach; ÚZVV UNIZA
Zodpovedný riešiteľ za ÚZVV UNIZA    prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Roky riešenia    01/2016 – 12/2018
Inštitucionálne úlohy

Názov    Sledovanie pohybu cestujúceho pri dynamických jazdných manévroch
Číslo    1/ÚZVV/2015
Zodpovedný riešiteľ    Ing. Eduard Kolla, PhD.
Roky riešenia    2015 –
Cieľ    
 • Vytvorenie metodiky na kvantifikáciu pohybu živého pasažiera pri dynamických jazdných manévroch.
 • Kvantifikácia pohybu živého cestujúceho počas dynamických jazdných manévrov s relatívne vysokými hodnotami priečneho zrýchlenia do hodnoty 1g.
 • Vyhodnotenie výsledkov kvantitatívnych meraní zo štatistického hľadiska a vytvorenie koridorov aktívnej ľudskej reakcie pre dané úrovne závažnosti vonkajších dynamických vplyvov.
Názov    Vývoj matematicko-fyzikálneho modelu ľudského tela metódou viactelesového systému
Číslo    2/ÚZVV/2015
Zodpovedný riešiteľ    Ing. Eduard Kolla, PhD.
Roky riešenia    2015 –
Cieľ   Vytvorenie rodiny biomechanicky verných matematicko-fyzikálnych modelov ľudského tela metódou viactelesového systému pre použitie v simulačnom programe PC-Crash. Modely umožnia vykonávanie hlbších výpočtových analýz v oblasti simulačnej rekonštrukcie dopravných nehôd a v oblasti biomechaniky.
Názov    Vývoj matematicko-fyzikálneho modelu ľudskej hlavy metódou konečných prvkov
Číslo    3/ÚZVV/2015
Zodpovedný riešiteľ    Ing. Eduard Kolla, PhD.
Roky riešenia    2015 –
Cieľ    Vytvorenie škálovateľného a morfovateľného matematicko–fyzikálneho MKP modelu hlavy dospelého ľudského subjektu pri zachovaní podstatnej anatomickej vernosti modelu. Model umožní vykonávanie hlbších výpočtových analýz v oblasti simulačnej rekonštrukcie dopravných nehôd  a v oblasti výskumu mechanizmu zranení ľudskej hlavy pri externom mechanickom namáhaní.
Názov    Nárazové skúšky osobných automobilov s biofidelickými figurínami chodcov
Číslo    4/ÚZVV/2015
Zodpovedný riešiteľ    Ing. Eduard Kolla, PhD.
Roky riešenia    2015 -
Miesto realizácie skúšok    Galanta - Kaskády, SR
Cieľ 
 • Získanie údajov pre závislosti „nárazová rýchlosť vozidla – vzdialenosť odhodenia tela chodca“.
 • Určenie vplyvu nárazovej rýchlosti vozidla do tela chodca na rozsah poškodenia vozidla.
 • Validácia konštrukcie figuríny pre vernú reprodukciu zranení post-mortem ľudského subjektu (s cieľom vytvorenia tzv. syntetického post-mortem ľudského subjektu).
Názov    Validácia a využitie systému CDR pri analýze dopravných nehôd
Číslo    5/ÚZVV/2015
Zodpovedný riešiteľ    prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Roky riešenia    2015 -
Cieľ    Nárazové skúšky s vozidlami kompatibilnými s CDR (Crash Data Retrieval) systémom pre určenie presnosti a rozsahu použitia tohto systému pri analýze cestných dopravných nehôd.
Názov    Problematika technickej príčiny dopravnej nehody pri analýze cestných dopravných nehôd
Číslo    6/ÚZVV/2015
Zodpovedný riešiteľ    doc. Ing. Pavol Kohút, PhD.
Roky riešenia    2015 -
Cieľ    Testovanie validity aktuálnej verzie definície technickej príčiny dopravnej nehody pri špecifických cestných dopravných nehodách. Tvorba metodiky použitia definície technickej príčiny dopravnej nehody pre jej správnu aplikáciu v znaleckých úkonoch.
Názov    Zranenia chodca ako parameter pre odhad nárazovej rýchlosti pri dopravných nehodách typu osobný automobil - chodec
Číslo    1/ÚZVV/2016
Zodpovedný riešiteľ    Ing. Eduard Kolla, PhD.
Roky riešenia    2016 –
Cieľ 
 • Vytvorenie databázy hĺbkových analýz dopravných nehôd s chodcom.
 • Identifikácia a kvantifikácia závislosti medzi nárazovou rýchlosťou do tela chodca a vznikom určitých zranení.
Názov    Skúšky vozidiel vybavených autonómnymi asistenčnými systémami
Číslo    2/ÚZVV/2016
Zodpovedný riešiteľ    Ing. Peter Vertaľ, PhD.
Roky riešenia    2016 –
Cieľ    Jazdné skúšky s autonómnymi a čiastočne autonómnymi cestnými vozidlami pre potreby získania údajov podstatných pre forenznú analýzu dopravných nehôd.
Názov    Využitie poznatkov zo znaleckých posudkov vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie
Číslo    3/ÚZVV/2013
Zodpovedný riešiteľ    prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Roky riešenia    priebežne
Cieľ 
 • Databázové spracovanie hĺbkových analýz cestných dopravných nehôd.
 • Identifikácia „bielych miest“ v analýze a rekonštrukcii cestných dopravných nehôd.
 • Vytváranie nových vedeckých postupov pri riešení náročných a neštandardných dopravných nehôd (problematika posádky).
 • Databázové spracovanie analýz a znaleckých posudkov iných znaleckých odborov (stavebníctvo, ekonomika, strojárenstvo, elektrotechnika).
 • Vytváranie nových vedeckých postupov pri riešení náročných a neštandardných znaleckých úkonov (interdisciplinárne prepojenie viacerých znaleckých odborov).
Názov    Diagnostické metódy (výskum, analýza, aplikácia) pri vypracovaní znaleckých posudkov
Číslo    4/ÚZVV/2013
Zodpovedný riešiteľ    prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Roky riešenia    priebežne

Kontakt

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania
Ul. 1. mája 32, 010 26  Žilina
Telefón: 041/513 6913
Fax: 041/525 3831

GPS:  49.2243067N, 18.7496869E

© 2017 Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

Search