Doktorandské štúdium

Všeobecné informácie o doktorandskom štúdiu

Doktorandské štúdium ako celouniverzitný študijný program 3. stupňa vysokoškolského štúdia UNIZA garantuje Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania (ÚZVV). V súčasnosti prebieha doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.58 súdne inžinierstvo, v študijnom programe súdne inžinierstvo. Forma štúdia je externá a štandardná dĺžka štúdia je 4 roky. Po úspešnom absolvovaní štúdia získava jeho absolvent titul „Philosophiae doctor“ (PhD.).


Referent pre doktorandské štúdium

Ing. Ľudmila Macurová, PhD.

Adresa:
 
Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania UNIZA

Ul. 1. mája 32, 010 26  ŽILINA

Miestnosť:   MA 007

Tel. kontakt: ++421(0)41 513 69 13

E-mail: ludmila.macurova@uzvv.uniza.sk

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 

Kontakt

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania
Ul. 1. mája 32, 010 26  Žilina
Telefón: 041/513 6913
Fax: 041/525 3831

GPS:  49.2243067N, 18.7496869E

© 2017 Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

Search