Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania UNIZA

Vznikol v roku 2013 ako dôsledok transformácie Ústavu súdneho inžinierstva a je samostatným odborným, vedeckým a vzdelávacím pracoviskom Žilinskej univerzity.

Korene jeho vzniku siahajú do roku 1985, kedy bol založený Ústav súdneho inžinierstva (ÚSI), ktorý v prvých fázach svojho vývoja slúžil predovšetkým ako vedecké, vzdelávacie a metodické centrum znaleckej činnosti v Slovenskej republike. Prudký nárast oblastí pôsobenia a platná legislatíva viedli k vytvoreniu ďalšieho samostatného pracoviska, spojeného s univerzitou a predovšetkým s ÚZVV.

Deštrukčné testy

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline zrealizoval počas svojej samostnatnej existencie, ako aj počas existencie pred transformáciou ÚSI/ÚZVV značný počet nárazových a jazdných skúšok.

Hlavným cieľom týchto skúšok je získanie hodnôt vstupných veličín pre proces komplexnej analýzy dopravných nehôd, ako aj zvýšenie úrovne poznania o špecifických javoch, ku ktorým dochádza pri nehodových dejoch v tzv. reálnom svete. Pri realizácii týchto skúšok ÚZVV UNIZA spolupracuje so slovenskými a medzinárodnými partnermi z akademickej a súkromnej sféry.

Kontakt                        

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania
Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina
Telefón: 041/513 6913
Fax: 041/525 3831

GPS: 49.2243067N, 18.7496869E