Riaditeľ
prof. Ing. Gustáv KASANICKÝ, CSc.

sekretariát: 

Oľga PERĎOCHOVÁ

041 / 513 69 01

Ing. Katarína MALINOVÁ

041 / 513 69 21

Sekcia vzdelávania

Ing. Tibor KUBJATKO, PhD. , vedúci sekcie
041 / 513 69 09

doc. Ing. Pavol KOHÚT, PhD.
041 / 513 69 47

doc. Ing. Ján PODHORSKÝ, PhD.
041 / 513 69 32

Ing. Marián VYPARINA, PhD.
041 / 513 69 39

Sekcia výskumu

Ing. Eduard KOLLA, PhD, vedúci sekcie
041 / 513 69 10
Ing. Ľudmila MACUROVÁ, PhD.
041 / 513 69 13
Ing. Ivan DREVENÝ, PhD.
041 / 513 69 03
Ing. Peter VERTAĽ, PhD.
041 / 513 69 12
Ing. Marián HRUBIZNA, PhD.
041 / 513 69 08
Ing. Igor DIRNBACH
041 / 513 69 06
Ing. Jovián NOVOTNÝ
041 / 513 69 07
Ing. Eva ADAMIKOVÁ