Publikácie


Kolla, E., et al.
Pedestrian Injuries as a Parameter for Impact Velocity Estimation in Car- Pedestrian Accidents
Zborník príspevkov z 25. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2016, Bratislava, Slovensko
ISBN 978-80-554-1260-3

Kolla, E., Kohút, P.
Nový matematický model ľudského tela pre VTS modul programu PC-Crash Znalectvo - doprava cestná, elektrotechnika, strojárstvo a iné technické odbory (odborný a vedecký časopis ÚZVV ŽU, EDIS-Vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 2/2013
ISSN 1335-1133

Kohút, P., Jurina, R., Ondruš, J.
Deceleration of current generation of road vehicles during intensive braking and conditionality of accident quantities with respect to this parameter
Zborník príspevkov z 25. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2016, Bratislava, Slovensko
ISBN 978-80-554-1260-3

Vertaľ, P., Steffan, H.
Evaluation of the Effectiveness of Volvo's Pedestrian Detection System Based on Selected Real-Life Fatal Pedestrian Accidents
SAE Technical Paper no. 2016-01-1450, Warrendale PA, USA, 2016
DOI:10.4271/2016-01-1450 

Vertaľ, P., Kasanický, G., Steffan, H.
Implementation of an active safety system for pedestrian detection in Volvo's cars and the real benefits of the system based on selected real-life fatal pedestrian accidents
Príspevok na odbornom podujatí EMC2 Summit 2016 (CPS Week 2016), Viedeň, Rakúsko, 2016

Kolla, E., Kasanický, G.
New biofidelic 50%ile human male model for PC-Crash
Príspevok na odbornom podujatí Gépjarmü Szakértöi Szeminérium és Jármüakadémia. 1.-2. december 2016, Tata, Maďarsko    

Kohút, P.
Metodika merania spomalenia vozidiel
16. Medzinárodný workshop znalcov z odboru doprava cestná 8.-9.4.2016 Kúpele Nový Smokovec
ISBN 978-80-89810-01-7

Ptak, M., Kolla, E.
Numerical Methods for Vulnerable Road Users Safety Enhancement
Zborník príspevkov z 25. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2016, Bratislava,
Slovensko
ISBN 978-80-554-1260-3

Vertaľ, P.
Popis evaluácie experimentálnej figuríny chodca určenej na merania aktívnych bezpečnostných systémov vozidiel
Znalectvo - doprava cestná, elektrotechnika, strojárstvo a iné technické odbory (odborný a vedecký časopis ÚZVV ŽU, EDIS-Vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 2/2013
ISSN 1335-1133

Dirnbach, I., Kubjatko, T., Ondruš, J.
Traffic accidents on junctions controlled by traffic lights
Zborník príspevkov z 25. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2016, Bratislava, Slovensko
ISBN 978-80-554-1260-3 

Vertaľ, P., Kubjatko, T., Kasanicky, G., Steffan, H.
Fußgängererkennung von Subaru Stereo-Vision basierend auf realen Szenarien tödlichen Unfälle
Verkhersunfall und Fahrzeugtechnik 05/2016
ISSN 0724-2050 20034

Korbeľ, T., Kolla, E.
Prípadová štúdia - vplyv technického stavu cestného vozidla na vznik nehodového deja
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Kriminologická a inžiniersko-technická prevencia cestných dopravných nehôd", Zlaté Moravce, 2016
ISBN 978-80-554-1276-4

Kubjatko, T.
Zmena právnej úpravy evidencie znaleckej činnosti - Elektronický znalecký denník - stav vývoja a zmien
16. Medzinárodný workshop znalcov z odboru doprava cestná 8.-9.4.2016 Kúpele Nový Smokovec
ISBN 978-80-89810-01-7

Kolla, E.
Biofidelic human body modelling using mutlibody approach
Zborník príspevkov z X. medzinárodnej vedecko-technickej konferencie Automotive Safety 2016 - Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce - Ameliówka, Poľsko, 2016
ISBN 978-83-63792-70-1

Vertaľ, P., Kasanický, G., Kubjatko, T., Steffan, H.
Comparison of activation of pedestrian detection system in Subaru Outback and Volvo V40CC
Zborník príspevkov z 25. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2016, Bratislava,
Slovensko
ISBN 978-80-554-1260-3 

Brösdorf, K., D., Goertz, M., Kubjatko, T., Mehnert, J.
Possibilities and limitations for the clarification of insurance fraud relating to road transport (damage assessment)
Zborník príspevkov z 7. medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR 2016
ISBN 978-80-554-1265-8

Vertaľ, P.
Evaluation of the Effectiveness of Volvo's Pedestrian Detection System
Impact - the Journal of the Institute of Traffic Accident Investigators, vol. 24, no. 1, 2016

Imrich, L., Kolla, E.
Prípadová štúdia - špecifická dopravná nehoda
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Kriminologická a inžiniersko-technická prevencia cestných dopravných nehôd", Zlaté Moravce, 2016
ISBN 978-80-554-1276-4

Kasanický, G.
Aktuálne otázky v znalectve
16. Medzinárodný workshop znalcov z odboru doprava cestná 8.-9.4.2016 Kúpele Nový Smokovec
ISBN 978-80-89810-01-7