Doktorandské štúdium

Všeobecné informácie o doktorandskom štúdiu

Doktorandské štúdium ako celouniverzitný študijný program 3. stupňa vysokoškolského štúdia UNIZA garantuje Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania (ÚZVV). V súčasnosti prebieha doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.58 súdne inžinierstvo, v študijnom programe súdne inžinierstvo. Forma štúdia je externá a štandardná dĺžka štúdia je 4 roky. Po úspešnom absolvovaní štúdia získava jeho absolvent titul "Philosophiae doctor" (PhD.).


Referent pre doktorandské štúdium

Ing. Ľudmila Macurová, PhD.

Adresa:Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania UNIZA

Ul. 1. mája 32, 010 26 ŽILINA

Miestnosť: MA 007

Tel. kontakt: ++421(0)41 513 69 13

E-mail: ludmila.macurova@uzvv.uniza.sk

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

  • Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium so začiatkom štúdia v akademickom roku 2021/2022
  • Prihláška na doktorandské štúdium
  • Osobný dotazník
  • Témy dizertačných prác pre študijný program 5.2.58 súdne inžinierstvo 2021/2022