Nárazové skúškyKaskády 2015 (v spolupráci s IB Weyde, znaleckou organizáciou Expertgroup, a spoločnosťou Slovdekra): hlavné zameranie testov - problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom a chodcom špecifických telesných rozmerov.

Šaľa 2013 (v spolupráci s IB Weyde, spoločnosťou FERMO a znaleckou organizáciou Expertgroup): hlavné zameranie testov - problematika dopravných nehôd medzi cestným vozidlom kategórie MPV a chodcom, problematika dopravných nehôd medzi autobusom a chodcom..
Piešťany 2009 (v spolupráci s IB Weyde) : hlavné zameranie testov - problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom a detským cyklistom, problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom a chodcom (špecifiká zrážok s čiastočným prekrytím), problematika dopravných nehôd medzi cyklistom a chodcom. 

Vlčkovce 2002 : hlavné zameranie testov - problematika dopravných nehôd s prevrátením pri vysokej rýchlosti, problematika posádky.

Piešťany 2000 jeseň (v spolupráci s DSD Linz): hlavné zameranie testov - problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom a chodcom.

Piešťany 1999 jar (v spolupráci s DSD Linz): hlavné zameranie testov - problematika dopravných nehôd s prevrátením, problematika posádky. 

Žilina 2014 (v spolupráci s IB Weyde a spoločnosťou RBR): hlavné zameranie testov - validácia systému CDR/EDR pre účely analýzy dopravných nehôd. 


 

Žilina 2012: hlavné zameranie testov - nárazové skúšky pre potreby získania hodnôt vstupných a kontrolných veličín výpočtu rázu (koeficient reštitúcie, hodnota EES). 


Autosalón Bratislava 2008 (v spolupráci s DSD Linz) : hlavné zameranie testov - problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom a detským chodcom a cyklistom, kinematika detského pasažiera pri čelnom náraze osobného automobilu.


Pezinok 2002 (v spolupráci s DSD Linz): hlavné zameranie testov - problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom a chodcom.

Piešťany 2000 jar (v spolupráci s DSD Linz): hlavné zameranie testov - problematika zrážok medzi osobnými automobilmi. 

Dolný Hričov 1997 / EVU 1997 (v spolupráci s DSD Linz): hlavné zameranie testov - problematika dopravných nehôd medzi motocyklom a osobným automobilom.

Krpáčovo 2014 (v spolupráci s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky): hlavné zameranie testov -problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom relatívne modernej konštrukcie a chodcom.


Šaľa 2010 (v spolupráci s IB Weyde, spoločnosťou FERMO, znaleckou organizáciou Expertgroup a spoločnosťou DSD Linz): hlavné zameranie testov - problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom a autobusom, problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom a chodcom (špecifiká zrážok s čiastočným prekrytím), problematika dopravných nehôd medzi autobusom a chodcom.

Vlčkovce 2005 / EVU 2005 : hlavné zameranie testov - problematika dopravných nehôd s prevrátením pri vysokej rýchlosti, problematika posádky. 

Piešťany 2001 (v spolupráci s DSD Linz): hlavné zameranie testov - problematika dopravných nehôd s prevrátením pri vysokej rýchlosti, problematika posádky.

Piešťany 1999 jeseň (v spolupráci s DSD Linz): hlavné zameranie testov - problematika dopravných nehôd medzi osobným automobilom a chodcom, problematika zrážok medzi osobnými automobilmi, problematika dopravných nehôd s prevrátením, problematika posádky.