Forezná biomechanika

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline vykonáva výskum v oblasti kinematiky a kinetiky ľudského tela pri dynamických jazdných manévroch cestných vozidiel a pri rázovom namáhaní zraniteľných účastníkov cestnej premávky (chodci, cyklisti, motocyklisti). Ďalšou oblasťou výskumu v rámci forenznej biomechaniky je problematika pohybu ľudských tiel v interiéri a mimo interiéru cestných vozidiel pri dopravných nehodách s výrazným pohybom vozidla v priestore mimo cestnú komunikáciu (problematika posádky). Dôležitou prínosom pre oblasť znaleckého skúmania sú korelačné štúdie závislosti vzniku špecifických zranení zraniteľných účastníkov cestnej premávky od veľkosti nárazovej rýchlosti. ÚZVV UNIZA ďalej realizuje výskum a vývoj virtuálnych a fyzických modelov ľudských tiel (skúšobných figurín).


Analýza pohybu posádky v rámci testu 2005/3 (dopravná nehoda osobného automobilu s prevrátením pri vysokej rýchlosti): vykonávanie a analýza tohto druhu testov umožňuje identifikovať charakteristický pohyb jednotlivých pasažierov vnútri aj mimo interiéru vozidla aj s jeho časovou súslednosťou. Výsledky analýzy následne umožňujú (spolu s inými metodickými postupmi analýzy DN) určiť polohu jednotlivých pasažierov vo vozidle pred dopravnou nehodou.
Kontaktná fáza nárazu osobných automobilov do tela chodca (simulačný výpočet): vývoj virtuálnych matematicko - fyzikálnych modelov umožňuje vykonávanie detailných biomechanických analýz.


Post-kontaktná fáza nárazu osobných automobilov do tela chodca (simulačný výpočet): vývoj virtuálnych matematicko - fyzikálnych modelov umožňuje vykonávanie detailných biomechanických analýz.

Charakter pohybu živého subjektu počas prvej štvrťotáčky prevracania vozidla: pri určitých špecifických dopravných nehodách (napr. prevrátenie vozidla s relatívne malými uhlovými veličinami, náraz pri malej nárazovej rýchlosti) je človek schopný "vzdorovať" externému silovému namáhaniu - z tohto dôvodu je rozdiel v pohybe živého aktívneho človeka a pasívnej skúšobnej figuríny, alebo virtuálneho modelu